Zimska služba

Zimska služba 2018-07-17T09:26:06+00:00

Zimska služba

Podjetje Komus opravlja naloge zimske službe na kategoriziranih občinskih javnih cestah ter na ostalih javnih površinah. Naloge zimske službe opravljamo tudi pred poslovnimi objekti, industrijskimi objekti, individualnimi objekti. Naše vodilo je, da je dobra zimska služba služba, ki je uporabnik nikoli ne opazi, saj pomeni, da so cestne površine vedno odlično vzdrževane in urejene in omogočajo varno vožnjo tudi v težkih zimskih razmerah.

V okviru naše zimske službe skrbimo za:

  • Javne ceste
  • Zasebne ceste
  • Javna parkirišča
  • Zasebna parkirišča
  • Dovozne poti
  • Pločnike

Izvajamo :

  • Pluženje cest
  • Čiščenje cest
  • Posipanje cest
  • Odvoz snega iz javnih in zasebnih parkirišč, pločnikov, dovoznih poti itd.

Izvajamo hortikulturna dela na širšem območju Postojne, Vrhnike, Ljubljane do Kopra z okolico.

Opravljamo naloge zimske službe na kategoriziranih občinskih javnih cestah ter na ostalih javnih površinah.

Izvajamo dela vzdrževanja javnih površin kot koncesionar ali po pogodbi z različnimi naročniki.

Podjetje Komus je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju gradbenih storitev na širšem področju Notranjske in Primorske.

S svojo dejavnostjo skušamo vestno izpolnjevati svoje poslanstvo spoštljivega  odnosa do objektov javnega pomena.