Hortikultura

Hortikultura 2018-07-17T09:30:27+00:00

Hortikultura

Izvajamo hortikulturna dela na širšem območju Postojne, Vrhnike, Ljubljane do Kopra z okolico. Skrbimo za javne in zasebne površine, skrbimo za urejanje okolice ob stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektih, javnih objektih….

Storitve:

 • Urejanje zelenic
 • Vzdrževanje zelenic
 • Košenje zelenic
 • Zasaditev cvetja v parkih, vrtovih…
 • Zasaditev sadnega drevja
 • Zasaditev okrasnega drevja
 • Zasaditev grmovnic
 • Obrezovanje drevja
 • Obrezovanje sadnega drevja
 • Obrezovanje okrasnega drevja
 • Obrezovanje žive meje
 • Vzdrževanje namakalnih in osuševalnih sistemov
 • Mulčanje zarasti

Izvajamo hortikulturna dela na širšem območju Postojne, Vrhnike, Ljubljane do Kopra z okolico.

Opravljamo naloge zimske službe na kategoriziranih občinskih javnih cestah ter na ostalih javnih površinah.

Izvajamo dela vzdrževanja javnih površin kot koncesionar ali po pogodbi z različnimi naročniki.

Podjetje Komus je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju gradbenih storitev na širšem področju Notranjske in Primorske.

S svojo dejavnostjo skušamo vestno izpolnjevati svoje poslanstvo spoštljivega  odnosa do objektov javnega pomena.