Gradbena dela

Gradbena dela 2018-07-17T09:22:26+00:00

Gradbena dejavnost

Podjetje Komus je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju gradbenih storitev na širšem področju Notranjske in Primorske. Specializirani smo na področju izvajanja nizkih gradenj. Naše delo vključuje oceno stanja na terenu, pripravo dokumentacije in izvedbe na ključ-, s čimer stranki zagotavljamo hitro, učinkovito in kakovostno izvedbo zaupanih del.

Specializirani smo za naslednja gradbena dela:

  • Izgradnja cest
  • obnova cest
  • podporni zidovi
  • kamniti zidovi
  • rušenje stanovanjskih objektov
  • rušenje industrijskih objektov
  • rušenje komunalnih objektov
  • urejanje cestišč
  • saniranje cestišč

Naši referenčni projekti izkazujejo kakovostne storitve, ki so bile izvedene v preteklih letih za različne naročnike. Gre za manjše individualne projekte oziroma za večje infrastrukturne projekte na lokalni ravnil.

Izvajamo hortikulturna dela na širšem območju Postojne, Vrhnike, Ljubljane do Kopra z okolico.

Opravljamo naloge zimske službe na kategoriziranih občinskih javnih cestah ter na ostalih javnih površinah.

Izvajamo dela vzdrževanja javnih površin kot koncesionar ali po pogodbi z različnimi naročniki.

Podjetje Komus je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju gradbenih storitev na širšem področju Notranjske in Primorske.

S svojo dejavnostjo skušamo vestno izpolnjevati svoje poslanstvo spoštljivega  odnosa do objektov javnega pomena.